Jakie wydatki powinni ponieść najemcy, aby utrzymać dom?

Jakie wydatki powinni ponieść najemcy, aby utrzymać dom?

To, że właściciele mieszkań są zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania domu, nie jest dla nikogo tajemnicą. Przede wszystkim są koszty utrzymania wspólnej własności obiektu kondominium.

Są one obowiązkową kwotą wydatków właścicieli lokali (mieszkań) w postaci miesięcznych składek ustalonych decyzją walnego zgromadzenia na eksploatację i naprawę wspólnej własności obiektu. Środki są przeznaczane też utrzymanie działki na zakup, instalację, eksploatację i weryfikację ogólnodostępnych urządzeń pomiarowych do zużycia mediów, zapłatę za media zużyte w celu utrzymania wspólnej własności obiektu, a także na gromadzenie pieniędzy na przyszły remont wspólnej własności obiektu mieszkalnego.

leroy merlin

Tym samym właściciele mieszkań są zobowiązani do ponoszenia ciężaru wydatków na utrzymanie wspólnego majątku proporcjonalnie do ich udziału w prawie wspólnej własności tej nieruchomości. Osobną kwestią są podatki od nieruchomości. Ich wysokość ustala rada gminy w formie uchwały. Wiele tu zależy od tego, jak został zakwalifikowany nasz grunt. Musimy się też przygotować na koszty związane z ogrzewaniem mieszkania lub domu. Jeśli budynek jest ocieplony, to koszty te naturalnie będą niższe. W listę comiesięcznych wydatków należy też wpisać koszty związane z użyciem wody i prądu. Te są ściśle uzależnione od ich zużycia przez nas. Ostatecznie naszym kosztem będzie też wywóz śmieci oraz bezpieczeństwo. Na niektórych osiedlach będziemy zmuszeni zapłacić za monitoring.